В. Онацкий: перевод учителей на контракт в 2021 году

В. Oнaцкий: пeрeвoд учитeлeй нa кoнтрaкт в 2021 гoду

Aвтoр: Влaдимир Oнaцкий, зaмeститeль дирeктoрa пo учeбнo-вoспитaтeльнoй рaбoтe.

Мeнe вчили з пoвaгoю стaвитися дo вчитeля, тoму знoву і знoву я пoвeртaюсь у свoїx дoписax дo прoблeми трудoвиx віднoсин у зaклaдax oсвіти.

Стaвлeння дo вчитeля як дo нeпoтрeбу, нa жaль, є oзнaкoю дeржaвнoї пoлітики oстaнніx рoків. Мoжливo, тaк булo і рaнішe, oднaк тoді нa дeржaвнoму рівні ще не ухвалювались нормативні акти, які дискримінують педагогів, порівняно з іншими громадянами.

Найбільш кричущою в цьому плані є стаття 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (далі – ЗУ ППЗСО), через яку кожен третій вчитель крани з 1 червня 2020 року втратив постійне місце роботи. Я докладно аналізував її дискримінаційність у дописі «Нараяма для вчителя». Не буду повторюватись. Зазначу, що в КСУ є звернення народних депутатів з проханням дати правову оцінку положенням статті 22, однак поки це не зроблено, ми маємо виконувати вимоги закону.

Враховуючи, що відповідальність за дотримання законодавства про працю є виключною парафією керівника освітнього закладу, дуже важливим є для керівників закладів освіти розібратися в тому, як здійснювати прийом на роботу педагогічних працівників чи переводити осіб, які досягли пенсійного віку, на строковий договір, чи може пенсіонер відмовитись від переходу на строковий трудовий договір.

Я не претендую на висвітлення всіх аспектів окреслених питань, більше того, у колег-юристів можуть бути трохи інші погляди та підходи, однак мені часто задають певні питання, і я розумію, що потрібно і як юристу, і як керівнику освітнього закладу на них відповісти.

Отже, основний документ, який регулює трудові відносини, є КЗпП України. Однак, певні аспекти цих відносин можуть регулюватися спеціальними (додатковими) законами чи постановами уряду.

За загальним правилом, усі педагогічні працівники працюють на умовах трудових договорів, які можуть бути строковими та безстроковими. Це відображено як у КЗпП, так і в ЗУ ППЗСО.

Буває так, що вчитель влаштувався на роботу після закінчення педучилища і працює в цій школі понад сорок років. Звісно, що за стільки років цей вчитель вже став постійним працівником. Але буває і так, що вчитель приймається на роботу за строковим трудовим договором, наприклад, на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника. Тоді після закінчення такої відпустки він може бути звільнений без додаткових підстав. Не має значення, хто працює за строковим трудовим договором (молодий вчитель чи пенсіонер), кожен з них може бути звільнений після закінчення строку його дії без додаткових пояснень.

Однак, у статті 22 ЗУ ППЗСО зазначено, що працівники державник і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років. І тут виникають запитання та нюанси.

Наприклад, до закладу освіти влаштовується педагог, який досяг пенсійного віку та отримує пенсію за віком. Такий педагог може бути прийнятий на роботу виключно на умовах строкового трудового договору від одного до трьох років. Ми не можемо прийняти його на постійну роботу.

А якщо нам потрібно прийняти такого педагога на строк менший, ніж календарний рік, наприклад, на час допологової та післяпологової відпустки працівника, яка триває, як відомо, значно менше, ніж 365 днів? То ми можемо прийняти на роботу пенсіонера чи повинні брати людину непенсійного віку? Зрозуміло, що ми укладемо строковий трудовий договір відповідно до листка непрацездатності основного працівника, а не до припису ст. 22 ЗУ ППЗСО, і нас зовсім не буде бентежити, що ми не дотримуємось норми законодавства. Бо керуємось ще і здоровим глуздом.

Окреме питання для дискусії: чим керуватися керівникові – здоровим глуздом чи правовою нормою… Думаю, що здоровий глузд має підказати, як знайти потрібну правову норму.

Отже, виявляється, що ми не завжди можемо укласти трудовий договір з педагогом-пенсіонером відповідно до ст. 22 ЗУ ППЗСО. Я навів лише один приклад, але їх може бути значно більше. Наприклад, у школі відкрилась тимчасова вакансія у березні місяці. До кінця навчального року залишилось трохи більше двох місяців. Години розкидати не можемо, на наступний рік годин не буде. Виставляємо вакансію, шукаємо людину. Приходить пенсіонер. Закон приписує нам взяти його на рік, але ж ми або йому відмовимо, або візьмемо на кілька місяців. Таким чином, ми ще раз переконалися в тому, що норма закону є недосконалою. І ми маємо складнощі навіть при укладанні трудових договорів, керуючись нею.

З іншого боку, що робити з вчителями-пенсіонерами, які працюють у школі на постійній основі? Законодавці вирішили це питання стосовно вчителів, які були вже пенсіонерами, у квітні 2020 року. Їх всіх перевели на річний строковий договір, а тих, хто відмовився, звільнили. Я докладно розбирав наслідки цього в інших своїх дописах.

Проте варто зазначити, що ЗУ ППЗСО не містить механізму переведення на умови такого договору педагогів, які стали пенсіонерами після квітня 2020 року. А отже, якщо законодавством не передбачено механізму для реалізації такої норми, то її неможливо застосувати.

Юристів багато. Можливо, хтось з колег, відпрацьовуючи зарплату, розробить методичний порадник, як перевести в цьому році пенсіонерів на контракт. Хочу попередити керівників закладів освіти, що минулорічні юридичні порадники використовувати неможливо, оскільки вони стосувалися виключно 2020 року, а тиск на працівника, примушення його до погодження на невигідні зміни умов праці називаються мобінгом.

Законодавець реально не прописав механізм переведення вчителя-пенсіонера на строковий трудовий договір. Наприклад, людина отримує пенсію за віком з грудня 2020 року. То вона мала б бути переведена на строковий договір по грудень 2021 року чи по грудень 2023 року? А потім у грудні вчителя звільнити?

Варто зазначити, що в нашій країні є певні категорії осіб, які мають право на дострокове отримання пенсії за віком. Наприклад, особи, які проживають у зоні забруднення, або жінки, які мають дитину з інвалідністю, або інші категорії громадян. Деякі керівники помилково вважають, що потрібно переводити на строковий трудовий договір усіх пенсіонерів. Проте ст.22 ЗУ ППЗСО чітко визначає, що мова йде про осіб, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію за віком, тобто про чоловіків ті жінок, яким на 1 квітня 2021 року буде більше 60 років.

Отже, враховуючи викладене, на сьогодні керівники шкіл мають право приймати на роботу педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію за віком, виключно на умовах строкового трудового договору та не мають правових механізмів для переведення таких педагогів з безстрокових трудових договорів на строкові.

Оригинал

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.