Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на бюджет

Вступ.OСВІТA.UA: Вступники зaрaxoвaні нa бюджeт

Інфoрмaційнoю систeмoю «Вступ.OСВІТA.UA» склaдeнo рeйтинг зaклaдів вищoї oсвіти зa кількістю oсіб зaрaxoвaниx нa нaвчaння зa кoшти дeржaвнoгo тa місцeвoгo бюджeтів.

У рeйтингу врaxoвуються всі oсoби, які зaрaxoвaні нa нaвчaння зa кoшти дeржaвнoгo тa місцeвoгo бюджeтів нa пeрший курс, для здoбуття ступeня бaкaлaврa (мaгістрa мeдичнoгo, фaрмaцeвтичнoгo aбo вeтeринaрнoгo спрямувaнь) нa oснoві пoвнoї зaгaльнoї сeрeдньoї oсвіти зa дeннoю тa зaoчнoю фoрмaми нaвчaння.

У рeйтингу викoристaні дaні 2019 рoку, щo oтримaні інфoрмaційнoю систeмoю «Вступ.OСВІТA.UA» з Єдинoї дeржaвнoї бaзи з питaнь oсвіти зa дoгoвoрoм з ДП “Інфoрeсурс”. Дo рeйтингу нe включeні вищі військoві нaвчaльні зaклaди (вищі нaвчaльні зaклaди із спeцифічними умoвaми нaвчaння) тa військoві нaвчaльні підрoзділи вищиx нaвчaльниx зaклaдів чeрeз відсутність відпoвідниx дaниx у Єдиній дeржaвній бaзі з питaнь oсвіти.

Рeйтинг тaкoж включaє пoкaзники «Зaрaxoвaнo нa кoнтрaкт», «Співвіднoшeння кількoсті oсіб зaрaxoвaниx нa кoнтрaкт дo зaрaxoвaниx нa бюджeт», a тaкoж кoнкурс нa 1 бюджeтнe місцe.

Кoнкурс нa oднe бюджeтнe місцe рoзрaxoвaний як співвіднoшeння зaгaльнoї кількoсті пoдaниx заяв до загальної кількості осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Дані у таблиці ранжовані за кількістю осіб, зарахованих на бюджет у 2019 році. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Рейтинг вишів за показником «Зараховано на бюджет»

№ ↓
Назва закладу освіти
Зараховано на бюджет (всього)
Зараховано на контракт
Співвідношення бюджет/контракт
Конкурс на 1 бюджетне місце

1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
3535
1477
0,42
7,69

2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2699
2347
0,87
10,86

3
Національний університет “Львівська політехніка”
2143
2713
1,27
9,96

4
Львівський національний університет імені Івана Франка
1868
2245
1,20
13,34

5
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
1067
1476
1,38
11,30

6
Національний авіаційний університет
944
1431
1,52
13,04

7
Національний університет біоресурсів і природокористування України
904
1269
1,40
6,37

8
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
872
887
1,02
10,19

9
Харківський національний університет радіоелектроніки
843
541
0,64
7,63

10
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
762
526
0,69
4,19

11
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
695
1316
1,89
15,48

12
Київський національний університет культури і мистецтв
695
446
0,64
1,54

13
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
695
1351
1,94
12,08

14
Ужгородський національний університет
626
1231
1,97
9,34

15
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
565
953
1,69
16,51

16
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
553
720
1,30
11,71

17
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
546
1005
1,84
18,02

18
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
541
559
1,03
15,39

19
Сумський державний університет
534
428
0,80
7,25

20
Одеський національний політехнічний університет
526
360
0,68
9,99

21
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
514
1556
3,03
2,51

22
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
514
264
0,51
3,02

23
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
483
684
1,42
10,25

24
Київський національний торговельно-економічний університет
476
2560
5,38
27,19

25
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
438
203
0,46
6,84

26
Київський національний університет будівництва і архітектури
428
439
1,03
8,10

27
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
405
921
2,27
12,97

28
Київський університет імені Бориса Грінченка
403
1113
2,76
22,05

29
Національний університет водного господарства та природокористування
403
426
1,06
6,64

30
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
398
564
1,42
8,75

31
Університет державної фіскальної служби України
395
446
1,13
4,52

32
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
390
298
0,76
6,16

33
Харківський національний медичний університет
383
218
0,57
1,07

34
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
374
354
0,95
7,63

35
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
364
424
1,16
4,10

36
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
361
362
1,00
9,84

37
Житомирський державний університет імені Івана Франка
361
340
0,94
7,50

38
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
342
681
1,99
10,25

39
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
339
264
0,78
1,49

40
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
336
1195
3,56
17,18

41
Криворізький державний педагогічний університет
334
290
0,87
6,04

42
Вінницький національний технічний університет
332
338
1,02
9,33

43
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
329
831
2,53
17,52

44
Національний університет харчових технологій
328
711
2,17
13,45

45
Херсонський державний університет
324
549
1,69
8,16

46
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
323
329
1,02
6,03

47
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
316
238
0,75
7,52

48
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
314
589
1,88
2,15

49
Запорізький національний університет
312
1621
5,20
18,11

50
Чернігівський національний технологічний університет
299
436
1,46
9,57

51
Хмельницький національний університет
288
830
2,88
9,53

52
Луцький національний технічний університет
286
451
1,58
9,65

53
Донецький національний університет імені Василя Стуса
284
424
1,49
10,24

54
Національний університет фізичного виховання і спорту України
280
755
2,70
5,25

55
Житомирська політехніка
279
470
1,68
8,30

56
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
278
606
2,18
13,15

57
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
274
317
1,16
4,40

58
Івано-Франківський національний медичний університет
271
267
0,99
1,07

59
Рівненський державний гуманітарний університет
268
445
1,66
12,95

60
Приазовський державний технічний університет
266
267
1,00
3,58

61
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
264
222
0,84
4,95

62
Донбаський державний педагогічний університет
259
67
0,26
3,66

63
Київський національний лінгвістичний університет
250
816
3,26
23,78

64
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
250
330
1,32
7,20

65
Житомирський національний агроекологічний університет
250
541
2,16
7,77

66
Національний університет “Одеська морська академія”
247
277
1,12
5,90

67
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
243
205
0,84
7,10

68
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
242
761
3,14
12,54

69
Криворізький національний університет
242
213
0,88
6,76

70
Національний транспортний університет
239
643
2,69
14,62

71
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
232
251
1,08
5,96

72
Білоцерківський національний аграрний університет
230
333
1,45
5,59

73
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
226
209
0,92
9,53

74
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
225
292
1,30
8,72

75
Національний університет “Запорізька політехніка”
223
786
3,52
10,17

76
Запорізький державний медичний університет
221
368
1,67
4,39

77
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
221
393
1,78
6,72

78
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
216
588
2,72
11,09

79
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
209
519
2,48
12,16

80
Миколаївський національний аграрний університет
209
347
1,66
1,51

81
Буковинський державний медичний університет
205
220
1,07
1,13

82
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України
205
76
0,37
4,03

83
Одеський національний морський університет
202
695
3,44
13,76

84
Львівський державний університет фізичної культури
199
350
1,76
4,48

85
Бердянський державний педагогічний університет
196
295
1,51
1,61

86
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
194
485
2,50
10,40

87
Полтавська державна аграрна академія
194
376
1,94
8,01

88
Донецький національний технічний університет
192
109
0,57
3,03

89
Тернопільський національний економічний університет
191
814
4,26
18,14

90
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
190
100
0,53
5,43

91
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
189
314
1,66
9,03

92
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
182
323
1,77
9,23

93
Харківська державна академія культури
182
184
1,01
5,82

94
Сумський національний аграрний університет
182
215
1,18
6,88

95
Вінницький національний аграрний університет
179
554
3,09
2,13

96
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
175
160
0,91
1,58

97
Університет митної справи та фінансів
173
1348
7,79
18,88

98
Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету
173
73
0,42
2,32

99
Національний університет “Острозька академія”
166
371
2,23
11,53

100
Маріупольський державний університет
166
355
2,14
9,09

101
Київський національний університет технологій та дизайну
160
681
4,26
16,39

102
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
157
314
2,00
10,36

103
Харківська державна академія фізичної культури
154
145
0,94
3,45

104
Державний університет телекомунікацій
152
686
4,51
18,72

105
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
151
283
1,87
1,74

106
Донбаська державна машинобудівна академія
150
87
0,58
1,25

107
Таврійський державний агротехнологічний університет
147
296
2,01
5,71

108
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
145
28
0,19
1,44

109
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
145
283
1,95
8,56

110
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
143
44
0,31
1,64

111
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
142
189
1,33
3,20

112
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
142
275
1,94
13,27

113
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
140
185
1,32
5,99

114
Центральноукраїнський національний технічний університет
139
182
1,31
2,98

115
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
138
122
0,88
5,54

116
Одеський національний економічний університет
137
468
3,42
17,34

117
Українська медична стоматологічна академія
133
177
1,33
7,39

118
Херсонський державний аграрний університет
133
284
2,14
6,21

119
Одеська національна академія харчових технологій
130
730
5,62
17,75

120
Луцький педагогічний коледж
127
11
0,09
2,46

121
Донецький національний медичний університет
123
40
0,33
3,66

122
Одеська державна академія будівництва та архітектури
123
173
1,41
6,34

123
Черкаський державний технологічний університет
123
240
1,95
11,80

124
Національний лісотехнічний університет України
120
153
1,28
10,05

125
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
119
321
2,70
8,71

126
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
117
57
0,49
1,42

127
Львівський національний аграрний університет
116
187
1,61
9,41

128
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
107
111
1,04
6,10

129
Львівська національна академія мистецтв
106
130
1,23
4,65

130
Український державний хіміко-технологічний університет
106
223
2,10
13,32

131
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
105
73
0,70
2,76

132
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
105
55
0,52
4,09

133
Донецький державний університет управління
104
101
0,97
1,36

134
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
104
240
2,31
1,87

135
Харківський національний університет будівництва та архітектури
101
134
1,33
7,87

136
Національний університет “Одеська юридична академія”
100
948
9,48
29,01

137
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
100
138
1,38
13,82

138
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
98
46
0,47
1,46

139
Уманський національний університет садівництва
98
274
2,80
8,34

140
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
97
40
0,41
1,26

141
Херсонська державна морська академія
90
170
1,89
6,41

142
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
88
219
2,49
6,14

143
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
88
68
0,77
1,52

144
Українська інженерно-педагогічна академія
86
115
1,34
2,20

145
Українська академія друкарства
85
201
2,36
14,32

146
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
84
81
0,96
4,80

147
Харківська державна зооветеринарна академія
81
95
1,17
1,35

148
Хмельницький університет управління та права
78
168
2,15
8,28

149
Одеський державний аграрний університет
78
138
1,77
6,72

150
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
77
190
2,47
16,04

151
Херсонський національний технічний університет
76
288
3,79
14,87

152
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
76
50
0,66
1,38

153
Український державний університет залізничного транспорту
76
159
2,09
12,28

154
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
74
32
0,43
1,53

155
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
71
16
0,23
1,75

156
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
70
716
10,23
26,21

157
Льотна академія Національного авіаційного університету
70
96
1,37
4,97

158
Національна металургійна академія України
65
148
2,28
14,03

159
Державний університет інфраструктури та технологій
63
192
3,05
28,37

160
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
63
4
0,06
1,10

161
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
61
51
0,84
1,64

162
Подільський державний аграрно-технічний університет
59
116
1,97
1,34

163
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
54
76
1,41
3,91

164
Рівненська медична академія
54
9
0,17
3,96

165
Харківський державний університет харчування та торгівлі
51
170
3,33
13,65

166
Мукачівський державний університет
51
243
4,76
7,20

167
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
50
17
0,34
1,40

168
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
50
20
0,40
2,22

169
Луганський державний медичний університет
49
52
1,06
2,98

170
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
47
10
0,21
1,21

171
Житомирський медичний інститут
47
34
0,72
4,94

172
Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка
46
13
0,28
1,63

173
Луганський національний аграрний університет
41
13
0,32
2,39

174
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
40
23
0,58
1,45

175
Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж
39

0,00
1,03

176
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
37
143
3,86
6,86

177
Національна академія статистики, обліку та аудиту
37
57
1,54
4,30

178
Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
35
58
1,66
13,11

179
Луганська державна академія культури і мистецтв
35
6
0,17
1,71

180
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
34
24
0,71
4,09

181
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
33
18
0,55
3,18

182
Закарпатська академія мистецтв
29
12
0,41
1,48

183
Азовський морський інститут Національного університету “Одеська морська академія”
26
132
5,08
6,42

184
Дніпровський державний технічний університет
24
78
3,25
18,63

185
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського
23
7
0,30
6,96

186
Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
22
17
0,77
1,59

187
Черкаська медична академія
21
15
0,71
8,52

188
Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж
20
3
0,15
1,10

189
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
19
142
7,47
35,42

190
Одеський державний екологічний університет
18
50
2,78
20,61

191
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
18
12
0,67
2,06

192
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
17
5
0,29
1,00

193
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
17
27
1,59
3,18

194
Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
16
91
5,69
31,75

195
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
15
69
4,60
19,53

196
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
15
23
1,53
2,00

197
Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”
15
93
6,20
9,33

198
Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України
15
10
0,67
4,33

199
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
15
111
7,40
3,73

200
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
15
11
0,73
7,27

201
Ужгородський коледж культури і мистецтв
15
8
0,53
1,53

202
Львівський інститут економіки і туризму
13
113
8,69
61,31

203
Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
12
63
5,25
25,50

204
Київська дитяча Академія мистецтв
11
6
0,55
2,73

205
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
11
181
16,45
24,00

206
Національний фармацевтичний університет
10
310
31,00
39,50

207
Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування
10

0,00
1,90

208
Університет банківської справи
9
21
2,33
39,78

209
Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету
8
3
0,38
1,00

210
Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
8
2
0,25
2,13

211
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
7

0,00
1,00

212
Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
6
4
0,67
1,17

213
Конотопський інститут Сумського державного університету
6
8
1,33
5,33

214
Шосткинський інститут Сумського державного університету
6
6
1,00
8,67

215
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”
5
19
3,80
19,40

216
Академія мистецтв
5
4
0,80
1,00

217
Житомирський базовий фармацевтичний коледж
4
34
8,50
4,50

218
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
4
50
12,50
111,25

219
Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
4
16
4,00
1,50

220
Олімпійський коледж імені Івана Піддубного
4

0,00
1,00

221
Нікопольський факультет Національної металургійної академії України
4
36
9,00
9,50

222
Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
3
30
10,00
74,67

223
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
3
21
7,00
14,67

224
Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
3
24
8,00
20,33

225
Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка
3
5
1,67
2,00

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням.   Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.