Вступ.ОСВІТА.UA: Вступники зараховані на контракт

Вступ.OСВІТA.UA: Вступники зaрaxoвaні нa кoнтрaкт

Інфoрмaційнoю систeмoю «Вступ.OСВІТA.UA» склaдeнo рeйтинг зaклaдів вищoї oсвіти зa кількістю oсіб зaрaxoвaниx нa нaвчaння зa кoшти фізичниx тa юридичниx oсіб (кoнтрaкт).

У рeйтингу врaxoвуються всі oсoби, які зaрaxoвaні нa нaвчaння зa кoшти фізичниx тa юридичниx oсіб нa пeрший курс, для здoбуття ступeня бaкaлaврa (мaгістрa мeдичнoгo, фaрмaцeвтичнoгo aбo вeтeринaрнoгo спрямувaнь) нa oснoві пoвнoї зaгaльнoї сeрeдньoї oсвіти зa дeннoю тa зaoчнoю фoрмaми нaвчaння.

У рeйтингу викoристaні дaні 2019 рoку, щo oтримaні інфoрмaційнoю систeмoю «Вступ.OСВІТA.UA» з Єдинoї дeржaвнoї бaзи з питaнь oсвіти зa дoгoвoрoм з ДП “Інфoрeсурс”.

Дaні у тaблиці рaнжoвaні зa кількістю oсіб, зaрaxoвaниx нa кoнтрaкт. Для сoртувaння дaниx викoнaйтe клік нa відпoвіднoму зaгoлoвку стoвпчикa тaблиці.

Інші рeйтинги Інфoрмaційнoї систeми «Вступ.OСВІТA.UA» зa рeзультaтaми вступнoї кaмпaнії 2019 рoку дивіться зa пoсилaнням. Рeйтинг минулoгo рoку дивіться зa пoсилaнням.

Рeйтинг вишів зa пoкaзникoм «Зaрaxoвaнo нa кoнтрaкт»

№ ↓
Рeгіoн
Фoрмa влaснoсті
Нaзвa зaклaду oсвіти
Зaрaxoвaнo нa кoнтрaкт

1
Львівськa oблaсть
Дeржaвнa
Нaціoнaльний унівeрситeт “Львівськa пoлітexнікa”
2713

2
Київ
Дeржaвнa
Київський нaціoнaльний тoргoвeльнo-eкoнoмічний унівeрситeт
2560

3
Київ
Дeржaвнa
Київський нaціoнaльний унівeрситeт імeні Тaрaсa Шeвчeнкa
2347

4
Львівськa oблaсть
Дeржaвнa
Львівський нaціoнaльний унівeрситeт імeні Івaнa Фрaнкa
2245

5
Зaпoрізькa oблaсть
Дeржaвнa
Зaпoрізький нaціoнaльний унівeрситeт
1621

6
Івaнo-Фрaнківськa oблaсть
Дeржaвнa
Прикaрпaтський нaціoнaльний унівeрситeт імeні Вaсиля Стeфaникa
1556

7
Київ
Дeржaвнa
Нaціoнaльний тexнічний унівeрситeт Укрaїни «Київський пoлітexнічний інститут імeні Ігoря Сікoрськoгo»
1477

8
Xaрківськa oблaсть
Дeржaвнa
Xaрківський нaціoнaльний унівeрситeт імeні В.Н. Кaрaзінa
1476

9
Київ
Дeржaвнa
Нaціoнaльний aвіaційний унівeрситeт
1431

10
Київ
Привaтнa
Київський унівeрситeт культури
1405

11
Чeрнівeцькa oблaсть
Дeржaвнa
Чeрнівeцький нaціoнaльний унівeрситeт імeні Юрія Фeдькoвичa
1351

12
Дніпрoпeтрoвськa oблaсть
Дeржaвнa
Унівeрситeт митнoї спрaви тa фінaнсів
1348

13
Київ
Дeржaвнa
Київський нaціoнaльний eкoнoмічний унівeрситeт імeні Вaдимa Гeтьмaнa
1316

14
Київ
Дeржaвнa
Нaціoнaльний унівeрситeт біoрeсурсів і прирoдoкoристувaння Укрaїни
1269

15
Зaкaрпaтськa oблaсть
Дeржaвнa
Ужгoрoдський нaціoнaльний унівeрситeт
1231

16
Xaрківськa oблaсть
Дeржaвнa
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
1195

17
Київ
Комунальна
Київський університет імені Бориса Грінченка
1113

18
Дніпропетровська область
Державна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
1005

19
Київ
Державна
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
953

20
Одеська область
Державна
Національний університет “Одеська юридична академія”
948

21
Харківська область
Державна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
921

22
Харківська область
Державна
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
887

23
Одеська область
Державна
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
831

24
Хмельницька область
Державна
Хмельницький національний університет
830

25
Київ
Державна
Київський національний лінгвістичний університет
816

26
Тернопільська область
Державна
Тернопільський національний економічний університет
814

27
Дніпропетровська область
Приватна
Університет імені Альфреда Нобеля
805

28
Запорізька область
Державна
Національний університет “Запорізька політехніка”
786

29
Харківська область
Державна
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
761

30
Київ
Державна
Національний університет фізичного виховання і спорту України
755

31
Одеська область
Державна
Одеська національна академія харчових технологій
730

32
Волинська область
Державна
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
720

33
Вінницька область
Державна
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
716

34
Київ
Державна
Національний університет харчових технологій
711

35
Одеська область
Державна
Одеський національний морський університет
695

36
Київ
Державна
Державний університет телекомунікацій
686

37
Дніпропетровська область
Державна
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
684

38
Черкаська область
Державна
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
681

39
Київ
Державна
Київський національний університет технологій та дизайну
681

40
Львівська область
Державна
Львівський державний університет внутрішніх справ
659

41
Київ
Державна
Національний транспортний університет
643

42
Дніпропетровська область
Державна
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
635

43
Харківська область
Державна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
606

44
Черкаська область
Державна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
589

45
Одеська область
Державна
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
588

46
Одеська область
Приватна
Міжнародний гуманітарний університет
579

47
Вінницька область
Державна
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
564

48
Київ
Державна
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
559

49
Вінницька область
Державна
Вінницький національний аграрний університет
554

50
Київ
Приватна
Міжрегіональна Академія управління персоналом
551

51
Херсонська область
Державна
Херсонський державний університет
549

52
Харківська область
Державна
Харківський національний університет радіоелектроніки
541

53
Житомирська область
Державна
Житомирський національний агроекологічний університет
541

54
Київ
Державна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
526

55
Полтавська область
Державна
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
519

56
Миколаївська область
Державна
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
485

57
Харківська область
Державна
Харківський національний університет внутрішніх справ
482

58
Житомирська область
Державна
Житомирська політехніка
470

59
Одеська область
Державна
Одеський національний економічний університет
468

60
Волинська область
Державна
Луцький національний технічний університет
451

61
Київ
Державна
Київський національний університет культури і мистецтв
446

62
Київська область
Державна
Університет державної фіскальної служби України
446

63
Рівненська область
Державна
Рівненський державний гуманітарний університет
445

64
Київ
Державна
Національна академія внутрішніх справ
444

65
Київ
Державна
Київський національний університет будівництва і архітектури
439

66
Чернігівська область
Державна
Чернігівський національний технологічний університет
436

67
Сумська область
Державна
Сумський державний університет
428

68
Рівненська область
Державна
Національний університет водного господарства та природокористування
426

69
Харківська область
Державна
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
424

70
Вінницька область
Державна
Донецький національний університет імені Василя Стуса
424

71
Рівненська область
Приватна
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
411

72
Полтавська область
Приватна
Полтавський університет економіки і торгівлі
395

73
Дніпропетровська область
Державна
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
393

74
Львівська область
Приватна
Львівський торговельно-економічний університет
389

75
Львівська область
Державна
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
385

76
Полтавська область
Державна
Полтавська державна аграрна академія
376

77
Рівненська область
Державна
Національний університет “Острозька академія”
371

78
Запорізька область
Державна
Запорізький державний медичний університет
368

79
Тернопільська область
Державна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
362

80
Одеська область
Державна
Одеський національний політехнічний університет
360

81
Донецька область
Державна
Маріупольський державний університет
355

82
Івано-Франківська область
Державна
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
354

83
Львівська область
Державна
Львівський державний університет фізичної культури
350

84
Київ
Приватна
Університет економіки та права “КРОК
348

85
Миколаївська область
Державна
Миколаївський національний аграрний університет
347

86
Житомирська область
Державна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
340

87
Вінницька область
Державна
Вінницький національний технічний університет
338

88
Львівська область
Приватна
Український католицький університет
337

89
Київська область
Державна
Білоцерківський національний аграрний університет
333

90
Тернопільська область
Державна
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
330

91
Кіровоградська область
Державна
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
329

92
Львівська область
Державна
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
323

93
Полтавська область
Державна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
321

94
Київська область
Державна
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
317

95
Харківська область
Державна
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
314

96
Полтавська область
Державна
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
314

97
Харківська область
Державна
Національний фармацевтичний університет
310

98
Вінницька область
Державна
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
298

99
Запорізька область
Державна
Таврійський державний агротехнологічний університет
296

100
Запорізька область
Державна
Бердянський державний педагогічний університет
295

101
Сумська область
Державна
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
292

102
Дніпропетровська область
Державна
Криворізький державний педагогічний університет
290

103
Одеська область
Державна
Одеський національний медичний університет
289

104
Херсонська область
Державна
Херсонський національний технічний університет
288

105
Херсонська область
Державна
Херсонський державний аграрний університет
284

106
Запорізька область
Державна
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
283

107
Миколаївська область
Державна
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
283

108
Одеська область
Державна
Національний університет “Одеська морська академія”
277

109
Тернопільська область
Державна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
275

110
Черкаська область
Державна
Уманський національний університет садівництва
274

111
Харківська область
Державна
Національний університет цивільного захисту України
269

112
Івано-Франківська область
Державна
Івано-Франківський національний медичний університет
267

113
Донецька область
Державна
Приазовський державний технічний університет
267

114
Луганська область
Державна
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
264

115
Хмельницька область
Державна
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
264

116
Харківська область
Державна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
251

117
Закарпатська область
Державна
Мукачівський державний університет
243

118
Черкаська область
Державна
Черкаський державний технологічний університет
240

119
Харківська область
Державна
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
240

120
Київ
Державна
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
238

121
Київ
Приватна
Київський міжнародний університет
231

122
Закарпатська область
Приватна
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
227

123
Дніпропетровська область
Приватна
Дніпровський гуманітарний університет
225

124
Дніпропетровська область
Державна
Український державний хіміко-технологічний університет
223

125
Луганська область
Державна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
222

126
Чернівецька область
Державна
Буковинський державний медичний університет
220

127
Харківська область
Державна
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
219

128
Харківська область
Державна
Харківський національний медичний університет
218

129
Сумська область
Державна
Сумський національний аграрний університет
215

130
Дніпропетровська область
Державна
Криворізький національний університет
213

131
Івано-Франківська область
Приватна
Університет Короля Данила
213

132
Львівська область
Державна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
209

133
Чернігівська область
Державна
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
205

134
Львівська область
Державна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
203

135
Львівська область
Державна
Українська академія друкарства
201

136
Київ
Державна
Державний університет інфраструктури та технологій
192

137
Одеська область
Державна
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
190

138
Київ
Державна
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
189

139
Львівська область
Державна
Львівський національний аграрний університет
187

140
Київ
Приватна
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
187

141
Миколаївська область
Державна
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
185

142
Київ
Приватна
Київський медичний університет
185

143
Харківська область
Державна
Харківська державна академія культури
184

144
Кіровоградська область
Державна
Центральноукраїнський національний технічний університет
182

145
Чернівецька область
Державна
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
181

146
Полтавська область
Державна
Українська медична стоматологічна академія
177

147
Дніпропетровська область
Приватна
Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
176

148
Одеська область
Державна
Одеська державна академія будівництва та архітектури
173

149
Херсонська область
Державна
Херсонська державна морська академія
170

150
Харківська область
Державна
Харківський державний університет харчування та торгівлі
170

151
Хмельницька область
Комунальна
Хмельницький університет управління та права
168

152
Київ
Приватна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
162

153
Дніпропетровська область
Державна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
160

154
Харківська область
Державна
Український державний університет залізничного транспорту
159

155
Львівська область
Державна
Національний лісотехнічний університет України
153

156
Дніпропетровська область
Державна
Національна металургійна академія України
148

157
Харківська область
Державна
Харківська державна академія фізичної культури
145

158
Київ
Державна
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
143

159
Харківська область
Державна
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
142

160
Дніпропетровська область
Державна
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
138

161
Одеська область
Державна
Одеський державний аграрний університет
138

162
Київ
Державна
Національна академія Служби безпеки України
138

163
Одеська область
Державна
Одеський державний університет внутрішніх справ
137

164
Харківська область
Державна
Харківський національний університет будівництва та архітектури
134

165
Донецька область
Державна
Азовський морський інститут Національного університету “Одеська морська академія”
132

166
Дніпропетровська область
Державна
Донецький юридичний інститут МВС України
131

167
Львівська область
Державна
Львівська національна академія мистецтв
130

168
Черкаська область
Державна
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
127

169
Чернігівська область
Державна
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
122

170
Сумська область
Державна
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
117

171
Хмельницька область
Державна
Подільський державний аграрно-технічний університет
116

172
Харківська область
Державна
Українська інженерно-педагогічна академія
115

173
Харківська область
Державна
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
114

174
Львівська область
Державна
Львівський інститут економіки і туризму
113

175
Одеська область
Державна
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
111

176
Донецька область
Державна
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
111

177
Запорізька область
Приватна
Класичний приватний університет
111

178
Київська область
Приватна
Український гуманітарний інститут
111

179
Донецька область
Державна
Донецький національний технічний університет
109

180
Донецька область
Державна
Донецький державний університет управління
101

181
Київ
Приватна
Академія праці, соціальних відносин і туризму
101

182
Харківська область
Комунальна
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
100

183
Луганська область
Державна
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
100

184
Кіровоградська область
Державна
Льотна академія Національного авіаційного університету
96

185
Харківська область
Державна
Харківська державна зооветеринарна академія
95

186
Одеська область
Державна
Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”
93

187
Одеська область
Приватна
Одеський технологічний університет “ШАГ”
93

188
Київ
Державна
Університет менеджменту освіти
92

189
Дніпропетровська область
Державна
Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
91

190
Чернігівська область
Державна
Академія Державної пенітенціарної служби
90

191
Донецька область
Державна
Донбаська державна машинобудівна академія
87

192
Миколаївська область
Приватна
Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
87

193
Київ
Державна
Київський університет права Національної академії наук України
86

194
Херсонська область
Державна
Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ
86

195
Дніпропетровська область
Державна
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
81

196
Одеська область
Державна
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
80

197
Дніпропетровська область
Державна
Дніпровський державний технічний університет
78

198
Дніпропетровська область
Державна
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України
76

199
Київ
Державна
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
76

200
Донецька область
Державна
Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету
73

201
Київ
Державна
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
73

202
Київ
Приватна
Українсько-американський університет Конкордія
72

203
Полтавська область
Державна
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
69

204
Одеська область
Державна
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
68

205
Львівська область
Приватна
ІТ СТЕП Університет
68

206
Харківська область
Приватна
Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
68

207
Донецька область
Державна
Донбаський державний педагогічний університет
67

208
Київ
Приватна
Київський університет туризму, економіки і права
65

209
Харківська область
Державна
Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
63

210
Донецька область

Факультет № 2 Донецького юридичного інституту МВС України
62

211
Львівська область
Державна
Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
58

212
Хмельницька область
Комунальна
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
57

213
Київ
Державна
Національна академія статистики, обліку та аудиту
57

214
Хмельницька область
Державна
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького
57

215
Запорізька область
Комунальна
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
55

216
Волинська область
Приватна
Академія рекреаційних технологій і права
55

217
Луганська область
Державна
Луганський державний медичний університет
52

218
Миколаївська область
Державна
Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв
51

219
Дніпропетровська область
Державна
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
50

220
Одеська область
Державна
Одеський державний екологічний університет
50

221
Київ
Державна
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
50

222
Вінницька область
Державна
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
50

223
Київ
Приватна
Інститут реклами
49

224
Київ
Приватна
Київська Академія перукарського мистецтва
47

225
Львівська область
Державна
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
46

226
Вінницька область
Приватна
Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
45

227
Харківська область
Державна
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
44

228
Київ
Приватна
Європейський університет
44

229
Кіровоградська область
Приватна
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
43

230
Київ
Приватна
Академія адвокатури України
42

231
Миколаївська область
Приватна
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
42

232
Запорізька область
Приватна
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
41

233
Донецька область
Державна
Донецький національний медичний університет
40

234
Тернопільська область
Комунальна
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
40

235
Київ
Приватна
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі
40

236
Дніпропетровська область
Державна
Нікопольський факультет Національної металургійної академії України
36

237
Житомирська область
Комунальна
Житомирський медичний інститут
34

238
Житомирська область
Комунальна
Житомирський базовий фармацевтичний коледж
34

239
Івано-Франківська область
Приватна
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого
33

240
Тернопільська область
Державна
Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
32

241
Київ
Приватна
Київська православна богословська академія
31

242
Волинська область
Приватна
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
31

243
Харківська область
Державна
Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
30

244
Харківська область
Державна
Коледж Національного фармацевтичного університету
30

245
Рівненська область
Державна
Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України
30

246
Хмельницька область
Приватна
Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
30

247
Київ
Державна
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
28

248
Запорізька область
Державна
Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету
28

249
Львівська область
Приватна
Львівський інститут менеджменту
28

250
Одеська область
Приватна
Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
28

251
Луганська область
Державна
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
27

252
Київська область
Приватна
Білоцерківський інститут економіки та управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
25

253
Херсонська область
Державна
Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
24

254
Одеська область
Державна
Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
24

255
Миколаївська область
Приватна
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
24

256
Київ
Приватна
Університет сучасних знань
24

257
Київ
Комунальна
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
23

258
Черкаська область
Державна
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
23

259
Кіровоградська область
Приватна
Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
23

260
Полтавська область
Приватна
Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля
23

261
Дніпропетровська область
Державна
Криворізький факультет Запорізького національного університету
23

262
Львівська область
Приватна
Львівський медичний інститут
23

263
Черкаська область
Приватна
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
23

264
Харківська область
Приватна
Харківський технологічний університет “ШАГ”
23

265
Київ
Приватна
Київський інститут бізнесу та технологій
22

266
Харківська область
Державна
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
22

267
Київ
Державна
Університет банківської справи
21

268
Закарпатська область
Державна
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
21

269
Херсонська область
Приватна
Новокаховський гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
21

270
Донецька область
Державна
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
20

271
Київ
Державна
Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
20

272
Львівська область
Державна
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету “Львівська політехніка”
19

273
Кіровоградська область
Приватна
Кропивницький інститут Університету сучасних знань
19

274
Чернігівська область
Державна
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України
18

275
Одеська область
Приватна
Придунайська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом
18

276
Київ
Комунальна
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
17

277
Івано-Франківська область
Державна
Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
17

278
Івано-Франківська область
Державна
Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету
17

279
Київ
Приватна
Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»
17

280
Тернопільська область
Державна
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету
17

281
Сумська область
Державна
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
16

282
Миколаївська область
Державна
Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
16

283
Запорізька область
Приватна
Бердянський університет менеджменту і бізнесу
16

284
Чернівецька область
Приватна
Буковинський університет
16

285
Дніпропетровська область
Державна
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
16

286
Київ
Приватна
Інститут екранних мистецтв
16

287
Львівська область
Приватна
Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
16

288
Київ
Приватна
Національна академія управління
16

289
Одеська область
Державна
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
16

290
Івано-Франківська область
Державна
Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ)
16

291
Черкаська область
Комунальна
Черкаська медична академія
15

292
Київська область
Приватна
Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом
14

293
Полтавська область
Комунальна
Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка
13

294
Харківська область
Державна
Луганський національний аграрний університет
13

295
Київ
Державна
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
13

296
Львівська область
Приватна
Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури
13

297
Закарпатська область
Державна
Закарпатська академія мистецтв
12

298
Львівська область
Державна
Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
12

299
Донецька область
Приватна
Донецький університет економіки та права
12

300
Донецька область
Приватна
Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
12

301
Дніпропетровська область
Приватна
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана”
12

302
Хмельницька область
Державна
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
12

303
Волинська область
Комунальна
Луцький педагогічний коледж
11

304
Одеська область
Державна
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
11

305
Київ
Державна
Київський державний коледж туризму та готельного господарства
11

306
Хмельницька область
Приватна
Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом
11

307
Кіровоградська область
Приватна
Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
11

308
Дніпропетровська область
Приватна
Дніпровський технологічний університет «ШАГ»
11

309
Львівська область
Державна
Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв
10

310
Дніпропетровська область
Державна
Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України
10

311
Закарпатська область
Приватна
Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
10

312
Львівська область
Приватна
Львівський університет бізнесу та права
10

313
Дніпропетровська область
Приватна
Нікопольський економічний університет
10

314
Закарпатська область
Приватна
Східно-європейський слов’янський університет
10

315
Рівненська область
Комунальна
Рівненська медична академія
9

316
Дніпропетровська область
Приватна
Західнодонбаський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом
9

317
Запорізька область
Приватна
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
9

318
Чернівецька область
Державна
Сторожинецький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України
9

319
Закарпатська область
Комунальна
Ужгородський коледж культури і мистецтв
8

320
Сумська область
Державна
Конотопський інститут Сумського державного університету
8

321
Вінницька область
Державна
Вінницький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України
8

322
Волинська область
Приватна
Волинська православна богословська академія Української православної церкви Київського патріархату
8

323
Київ
Приватна
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
8

324
Львівська область
Комунальна
Львівська медична академія імені Андрея Крупинського
7

325
Дніпропетровська область
Приватна
Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я
7

326
Дніпропетровська область
Приватна
Дніпровський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
7

327
Запорізька область
Приватна
Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.   Хеноха Класичного приватного університету
7

328
Житомирська область
Державна
Житомирська філія університету Державної фіскальної служби України
7

329
Київ
Приватна
Інститут екології економіки і права
7

330
Львівська область
Приватна
Львівська філія Європейського університету
7

331
Київ
Приватна
Міжнародний університет фінансів
7

332
Харківська область
Державна
Національна академія Національної гвардії України
7

333
Полтавська область
Приватна
Полтавський інститут економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
7

334
Рівненська область
Приватна
Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
7

335
Харківська область
Приватна
Харківський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
7

336
Київська область
Приватна
Яготинський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
7

337
Київ
Державна
Луганська державна академія культури і мистецтв
6

338
Київ
Комунальна
Київська дитяча Академія мистецтв
6

339
Сумська область
Державна
Шосткинський інститут Сумського державного університету
6

340
Вінницька область
Державна
Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету
6

341
Дніпропетровська область
Приватна
Дніпровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
6

342
Житомирська область
Приватна
Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій
6

343
Житомирська область
Приватна
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
6

344
Кіровоградська область
Приватна
Кропивницький інститут державного та муніципального управління
6

345
Львівська область
Державна
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
6

346
Львівська область
Державна
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
6

347
Черкаська область
Державна
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну
6

348
Херсонська область
Приватна
Херсонський економічно-правовий інститут
6

349
Херсонська область
Приватна
Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
6

350
Івано-Франківська область
Державна
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
5

351
Чернівецька область
Державна
Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка
5

352
Вінницька область
Приватна
Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій
5

353
Вінницька область
Приватна
Вінницький фінансово-економічний університет
5

354
Вінницька область
Приватна
Жмеринська філія Університету сучасних знань
5

355
Київ
Приватна
Київський університет ринкових відносин
5

356
Миколаївська область
Приватна
Медико-Природничий Університет
5

357
Херсонська область
Приватна
Новокаховський політехнічний інститут
5

358
Львівська область
Приватна
Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Міжрегіональної Академії управління персоналом
5

359
Київ
Приватна
Фінансово-правовий коледж
5

360
Харківська область
Державна
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
5

361
Чернігівська область
Приватна
Чернігівський інститут імені Героїв Крут Міжрегіональної Академії управління персоналом
5

362
Чернігівська область
Приватна
Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
5

363
Дніпропетровська область
Комунальна
Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
4

364
Донецька область
Державна
Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
4

365
Київ
Комунальна
Академія мистецтв
4

366
Вінницька область
Приватна
Вінницький інститут Міжрегіональної Академіії управління персоналом
4

367
Дніпропетровська область
Приватна
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
4

368
Донецька область
Приватна
Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
4

369
Житомирська область
Приватна
Житомирський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
4

370
Харківська область
Приватна
Інститут “Харківська школа архітектури”
4

371
Запорізька область
Приватна
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету
4

372
Миколаївська область
Приватна
Міжнародний технологічний університет “Миколаївська політехніка”
4

373
Сумська область
Державна
Сумська філія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
4

374
Київська область
Комунальна
Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж
3

375
Чернівецька область
Комунальна
Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету
3

376
Дніпропетровська область
Приватна
Відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
3

377
Вінницька область
Приватна
Вінницька філія Університету сучасних знань
3

378
Вінницька область
Приватна
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва
3

379
Волинська область
Приватна
Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом
3

380
Івано-Франківська область
Приватна
Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
3

381
Хмельницька область
Державна
Кам`янець-Подільський навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України
3

382
Луганська область
Приватна
Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
3

383
Львівська область
Державна
Філія Ужгородського національного університету у місті Львів
3

384
Харківська область
Приватна
Товариство з обмеженою відповідальністю “Харківський університет”
3

385
Полтавська область
Державна
Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ
2

386
Рівненська область
Приватна
Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
2

387
Київ
Приватна
Київський хореографічний коледж
2

388
Дніпропетровська область
Приватна
Криворізька філія Європейського університету
2

389
Львівська область
Приватна
Медичний коледж “Монада”
2

390
Полтавська область
Приватна
Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
2

391
Черкаська область
Приватна
Черкаська філія Європейського університету
2

392
Київська область
Державна
Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту
1

393
Донецька область
Приватна
Донецька філія Університету сучасних знань
1

394
Житомирська область
Приватна
Житомирська філія Університету сучасних знань
1

395
Житомирська область
Державна
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
1

396
Одеська область
Приватна
Ізмаїльський інститут водного транспорту
1

397
Закарпатська область
Приватна
Карпатський університет імені Августина Волошина
1

398
Волинська область
Приватна
Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
1

399
Херсонська область
Приватна
Міжнародний університет бізнесу і права
1

400
Київ
Приватна
Університет новітніх технологій
1

401
Харківська область
Приватна
Харківський міжнародний медичний університет
1

 

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2019 року дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.